Borba Među Spolovima Kod Plaća – Je Li Hrvatska Dobar Primjer?

Žene se već duže vrijeme bore za svoja prava, a jedna od ponavljajućih predmeta koji se spominju kada govorimo o društvenim nepravdama u vezi s nejednakostima među spolovima predstavlja ogromnu razliku u plaćama između muškaraca i žena.

Međutim, Hrvatska se ističe među članicama Europske unije sa najmanjim razlikama u plaćama, ali nije najbolja, za razliku od Islanda koji je na prvom mjestu i gdje se žene često isplaćuju kao i muškarci.

 

Postoji Ključna Razlika

Razlika u plaćama u Hrvatskoj iznosi oko deset posto u korist muškaraca. Imajući na umu da većina država članica EU ima oko 25 posto razlike u plaćama, možemo reći da Hrvatska razvija svoj put prema ravnopravnosti spolova.

Unatoč tomu,  Hrvatska nije među najboljim primjerima, budući da Italija i Luksemburg imaju razliku od pet posto, nakon čega slijedi osam posto Slovenije.

Još Ima Puno Posla

Hrvatska i dalje tu ima puno posla, deset posto još uvijek predstavlja problem koji narušava integritet društva nepoštivanjem ženskih ljudskih prava. Na temelju najnovijih prikupljenih podataka, hrvatske žene ostvaruju oko 700 kuna manje od muškaraca.

Istraživači Instituta za ekonomiju kažu da su žene manje plaćene od muškaraca zbog sličnih poslova, to se događa zbog službenih mjera koje diktiraju koliko novca žene dobivaju. Jedan od procesa koji utječu na ovo pitanje jest segregacija zapošljavanja.

Segregacija zapošljavanja sastoji se od žena koje dominiraju radnim sektorima s nižim plaćanjem, kao što su javne službe, obrazovanje, zdravlje i još mnogo drugih, dok muškarci često rade u sektorima s višim plaćama, kao što su financijski sektori.

To je, naravno, jedno pitanje koje treba riješiti. Problemi s kojima se žene suočavaju na poslu jednako su važni kao i kod muškaraca i trebaju biti ravnopravni po tom pitanju.

Copyright © Komora Bih, Sva prava pridržana.